Föredrag

Jag håller ofta föredrag utifrån mina många erfarenheter att mötas i tro genom konsten.
Det kan också vara i samtalsform som vid tex kvinnofrukostar eller temakvällar.

Nedan följer några exempel på föredrag

Möten genom konsten
Bildkonstnär Kerstin Jakobsson har rest jorden runt och många hundra personer har deltagit i hennes olika konstprojekt. Kerstin visar bilder och berättar om sitt arbete som lett till många spännande möten med människor från världens alla hörn.
Se mer under projektet Signs in dialogue

Den textila skatterna i din kyrka
Med utgångspunkt i kyrkotextilerna i er egen församling lyfter jag fram berättelserna och bakgrunden till de värdefulla textilierna i just er kyrka. Troligtvis kan jag härleda delar av dem till Venedig....

Makt, prakt och magi – textila berättelser från Skåne
Textilkonstnär Kerstin Jakobsson ger nya och spännande perspektiv på de textila teknikernas betydelse i människans historia.

Marias ansikte
Konstnär Kerstin Jakobsson som själv återkommande har gjort Mariabilder, berättar om  konstnärers skildringar av Maria under 1000 år. Det blir en spännande resa genom tid och rum med kvinnoskildringar i centrum.