Konstverk för andliga rum

Sedan många år är min verksamhet inriktad på att skapa konst för andliga rum. Verksamheten innefattar allt från traditionell kyrkotextil med hög kvalitet till samtidskonst i formen av art performance för kyrkorum. Mina olika slags uppdrag har gett mig möjligheten av samverka med många församlingar, både i Sverige och utomlands.

Exempel på min verksamhet

Kyrkotextil - Modernt eller antikt, i samråd mer er skapar jag stolor, antependier, mässhakar altartextilier m.m. Alla textilier är formgivna för att passa varje enskilt kyrkorum och dess historia. Jag är verksam i Skåne, men är även representerad i tex. Skara domkyrka.

Föredrag - Jag håller ofta föredrag eller workshops utifrån mina erfarenheter och resor som vänder sig till olika grupper, tex. pensionärsträffar, kvinnofrukostar eller arbetsteam.

Konstprojekt - Jag arbetar återkommande med konstprojekt och utställningar för kyrkorum, både lokalt och internationellt.

Publicerad - När Kyrkokansliet gav ut antologin "Kultur och kyrka", ombads jag att skriva om mina erfarenheter som samtidskonstnär. Antologin gavs ut på Verbums förlag 2008.